Vanda málið - Ekki málið (6. bekkur) | Skólavefurinn

Vanda málið - Ekki málið (6. bekkur)

 

Stuðningsefni við lesbók og vinnubók

Ekki málið 1. og 2.

Vanda málið er heildstætt námsefni í íslensku fyrir miðstig. Það að efnið sé heildstætt þýðir að hér er tekið á öllu sem tengist íslenskunáminu á einum stað. Ekki þarf sérstaka bók fyrir málfræði, stafsetningu eða bókmenntir og ljóð. Vanda málið myndar eina heild fyrir miðstigið og skapar samfellu í náminu sem er til mikilla bóta fyrir nemendur, kennara og foreldra.

Lausnir

Til að fá lausnir við verkefnum fyrir Vandamálið, sendu okkur tölvupóst á boksala@skolavefurinn.is með beiðni um lausnir.

Um gerð námsefnisins

Vanda málið er unnið eftir kröfum Aðalnámsskrár grunnskólanna og tekur á öllu þáttum sem þar er getið. Skólavefurinn er útgefandi en höfundar efnisins eru þeir Ingólfur Kristjánsson, ritstjóri Skólavefsins, og Baldur Hafstað prófessor í íslensku á Menntavísindasviði HÍ. Sigurður Konráðsson prófessor og Þórður Helgason dósent, báðir á Menntavísindasviði HÍ, eru meðhöfundar efnisins. Námsefni þetta var rúm tvö ár í þróun og var það m.a. tilraunakennt í þremur stórum grunnskólum. Þannig var reynt að tryggja að efnið hentaði sem best þörfum og kröfum bæði nemenda og kennara.

Námsefnið sjálft

Efnið samanstendur af tveimur lesbókum og tveimur vinnubókum auk stuðningsvefs þar sem er að finna ógrynni efnis sem nemendur, kennarar og foreldrar geta nýtt sér. Höfundar efnisins hafa frá upphafi lagt mikla áherslu á að reyna að fá foreldra í auknum mæli til að taka þátt í íslenskunámi barna sinna. Það var þess vegna sem ákveðið var að hafa tvo mikilvæga hluta stuðningsvefsins öllum opna án áskriftar að Skólavefnum. Þetta eru Hugtakaskýringarnar og Upplesturinn.

Hugtakaskýringarnar

Með því að fletta upp í hugtakaskýringunum má finna skýringar á helstu hugtökunum í íslenskunni á miðstiginu flokkuð eftir: Málfræði, Stafsetningu og Bókmenntum og ljóðum. Þetta auðveldar nemendum að vinna heimanámið og einnig foreldrum að aðstoða börn sín með námið.

Upplestur

Á stuðningsvefnum er að finna allar lesbækurnar í Vanda málið upplesnar. Þessi upplestur er öllum opinn til að nýta bæði heima og í skólanum. Nemendur geta hlustað heima fyrir í tölvunni eða halað niður og sett á iPodinn sinn! Þannig náum við að veita nemendum með lesraskanir mikinn stuðning í náminu. En jafnframt gefum við kennurum  kost á að leggja fyrir hlustun sem heimanám fyrir alla nemendur, jafnt seinlæsa sem hraðlæsa. Hlustunarskilningurinn er nefnilega ekki síður mikilvægur en hinn margumræddi lesskilningur.

Skólavefurinn.is

Þetta efni sem getið er hér að ofan er aðeins hluti þess stuðningsefnis sem fylgir með Vanda málið bókunum en með áskrift að Skólavefnum má nálgast leiðbeiningar með lestextum, gagnvirkar æfingar og aukaverkefni ýmisskonar. Með áskrift fáið þið svo aðgang að Skólavefnum og öllu því sem þar er að finna, námsefni fyrir alla frá grunnskóla upp í framhaldsskóla.

Stuðningsefni við lesbók og vinnubók

Lesbækur

Upplestur - Frír aðgangur!

Lesbók 1

Lesbók 2

Gott sem stuðningur fyrir lesblinda. Allir textarnir úr lesbókunum upplesnir og er hægt að hlaða þeim niður til að skrifa á disk eða iPod.

Athugið að upplesturinn er öllum opinn án áskriftar.

Kennsluleiðbeiningar

Lesbók 1

Lesbók 2

Stuðningur við kennara og foreldra. Ítarefni með hverjum lestexta. Hugmyndir og hugleiðingar um hvernig vinna má með textann ásamt aukaverkefnum.

Fjölvalsspurningar

Lesbók 1

Lesbók 2

Fjölvalsspurningar úr lesbókunum til útprentunar. Kennarar geta nálgast svörin með því að senda okkur póst á netfangið boksala@skolavefurinn.is.

Fleiri lestextar til útprentunar

Fleiri textar

Lestextar með verkefnum.
Aukaverkefni sem auðvelda kennurum að einstaklingsmiða námið.

Vinnubækur

Gagnvirkar æfingar

Vinnubók 1

Vinnubók 2

Flestar æfinganna úr vinnubókunum
í gagnvirkum búningi. Frábært til þjálfunar en einnig hægt að vinna verkefnin í tölvu og prenta út.

Viðbótarefni til útprentunar

Viðbótarefni

Fjölmörg aukaverkefni, bæði léttari og þyngri, sem hægt er að prenta út og bæta í vinnubókina. Auðvelda kennurum að sníða námið eftir þörfum hvers og eins nemanda.

Til kennara - inngangur að vinnubókum

Inngangur að vinnubók 1

Inngangur að vinnubók 2

Hugsað fyrir kennara áður en þeir hefja kennslu. Mælt er með því að kennarinn fari yfir þennan texta í rólegheitum áður en sjálf kennslan hefst. Hann fær þá yfirlit um helstu þætti sem teknir eru fyrir í vinnubókunum.

Til kennara - innlögn með verkefnum í vinnubókum - Nýtt!

Innlögn með verkefnum í vinnubók 1

Innlögn með verkefnum í vinnubók 2

Eftir Baldur Hafstað. Handa kennaranum í upphafi hverrar kennslustundar.

Gátlistar fyrir nemendur - Nýtt!

Gátlisti úr vinnubók 1

Gátlisti úr vinnubók 2

Ætlaðir nemendum til að merkja við það sem þeir hafa lært í vinnubókunum.

Hugtakaskýringar

Hugtakaskýringar

Útskýringar á flestum þeim hugtökum sem unnið er með á miðstigi. Skiptist í málfræði, bókmenntir og stafsetningu. Frábært uppflettirit.

 

 

Annað

Til kennara - lausnahefti og matsverkefni

Við bendum kennurum á að hafa samband við okkur á netfangið boksala@skolavefurinn.is og fá matsverkefni eða lausnahefti sent í tölvupósti endurgjaldslaust.

Til kennara - íslenskukeppni fyrir nemendur - Nýtt!

Við bjóðum upp á skemmtilega nýjung, íslenskukeppni fyrir nemendur, eftir að farið hefur verið yfir vinnubók og lesbók í Ekki málið. Tvær keppnir standa til boða, önnur fylgir lesbók og vinnubók 1 og hin fylgir lesbók og vinnubók 2.

Hvor keppni fyrir sig er í tveimur lotum. Allir nemendur í árganginum taka þátt í fyrri lotu. Hver hópur fær blað sem hann útfyllir eftir því sem fyrirmælin segja til um. Í síðari lotu má velja efstu liðin úr og láta þau keppa til úrslita.

Kennarar, hafið samband við okkur á netfangið boksala@skolavefurinn.is og fáið íslenskukeppni senda í tölvupósti endurgjaldslaust. Svör fylgja.

Kjörbækur - Hljóðsögur með verkefnum - Nýtt!

Kjörbókin sem við gefum kost á með Ekki málið-bókunum er sagan Í Rauðárdalnum eftir Jóhann Magnús Bjarnason. Hún er í þremur hlutum og við byrjum á þeim fyrsta.

Kjörbók: Í Rauðárdalnum

Kennarar, hafið samband við okkur á netfangið boksala@skolavefurinn.is og fáið lausnir við spurningunum sendar í tölvupósti endurgjaldslaust.

Lifandi frásagnir í skólum - Nýtt!

Hér er hægt að nálgast handbókina Lifandi frásagnir í skólum eftir Baldur Hafstað og Þórð Helgason.

Lifandi frásagnir í skólum

Ritun í grunnskóla - Nýtt!

Hér er hægt að nálgast hefti um ritun í grunnskóla eftir Baldur Hafstað ásamt glærum.

Ritun í grunnskóla (pdf)

Ritun í grunnskóla (glærur) - (hægrismellið og veljið "save link as")

Sýnishorn af bókum

Lesbók 1

Vinnubók 1

Hér getið þið skoðað nokkrar blaðsíður úr bókunum.