Íslenska 1 | Skólavefurinn

Íslenska 1

Þjóðsögur: Ég átti að verða prestskona

Þessi bók er ein þriggja þjóðsagnabóka sem eru ætlaðar efstu bekkjum grunnskóla. Sögunum fylgja skýringar og hugmyndir að umræðuefni og verkefnum sem eiga að dýpka skilning en jafnframt er leitast við að tengja innihald sagnanna málefnum líðandi stundar. Ýmis málfræðileg og stílfræðileg atriði eru tekin til umræðu og ættu þau að efla tilfinningu nemenda fyrir móðurmálinu og framsetningu texta. Hér eru þjóðsögur einmitt heppileg fyrirmynd, m.a. vegna þess að stíllinn er knappur og byggingin sterk. En jafnframt veita þjóðsögur ómetanlega innsýn í líf og hugsunarhátt fólks á fyrri tímum.

Þjóðsögur: Baulaðu nú...

Þessi bók er ein þriggja þjóðsagnabóka sem eru ætlaðar efstu bekkjum grunnskóla. Sögunum fylgja skýringar og hugmyndir að umræðuefni og verkefnum sem eiga að dýpka skilning en jafnframt er leitast við að tengja innihald sagnanna málefnum líðandi stundar. Ýmis málfræðileg og stílfræðileg atriði eru tekin til umræðu og ættu þau að efla tilfinningu nemenda fyrir móðurmálinu og framsetningu texta. Hér eru þjóðsögur einmitt heppileg fyrirmynd, m.a. vegna þess að stíllinn er knappur og byggingin sterk. En jafnframt veita þjóðsögur ómetanlega innsýn í líf og hugsunarhátt fólks á fyrri tímum.

Tungufoss (unglingastig)

Tungufoss er nýtt námsefni í íslensku fyrir unglingastig. Það er hluti af heildarnámsefni í íslensku sem Skólavefurinn hefur unnið handa unglingastigi í samræmi við ákvæði nýrrar aðalnámskrár. Um er að ræða þrjár lesbækur, eina fyrir hvern árgang, og fjölbreytt viðbótarefni á vef.

Tungufoss 3

Um efnið

Lesbókin Tungufoss III er ætluð til íslenskukennslu á unglingastigi grunnskólans ásamt Tungufossi I og Tungufossi II. Tungufoss er hluti af heildarnámsefni í íslensku sem Skólavefurinn hefur unnið handa unglingastigi í samræmi við ákvæði nýrrar aðalnámskrár. 

Mikill hluti þessa heildarefnis er aðgengilegur á Skólavefnum (skolavefurinn.is). Má þar nefna yfirgripsmiklar vinnubækur (Tungutak I, II og II) þar sem nemendur þurfa að glíma við afar fjölbreytileg verkefni, ekki aðeins í málfræði og stafsetningu, heldur einnig í hvers kyns málnotkun og framsetningu, svo sem ritun og rökræðu sem örvar gagnrýna hugsun. Framsagnarþátturinn fær sérstaka meðferð, m.a. í tengslum við þrjú þjóðsagnahefti, eitt handa hverjum árgangi.  

Auk fyrrnefnds námsefnis, sem tekur á öllum þáttum íslenskukennslunnar, eru á Skólavefnum fimm stuttar Íslendingasögur með skýringum og umræðu- og ritunarverkefnum sem henta aldursstiginu. Þá er mælt með tilteknum kjörbókum sem nálgast má annaðhvort í ódýrri prentútgáfu eða í rafbókarformi ásamt verkefnum.

Öllu efni fylgja aukaverkefni og leiðbeiningar til kennara ásamt svörum við öllum spurningum og verkefnum. Þá eru allar lesbækur og bókmenntaverk aðgengileg í upplestri og þannig getur nemandinn hlustað á efnið, bæði heima og í skóla. Á þennan hátt er m.a. komið til móts við þá sem eiga í lestrarörðugleikum.

Svo sérstaklega sé vikið að Tungufossi, þá er þar kappkostað að velja texta, einkum bókmenntatexta, sem ættu að vera nemendum hvatning til frekari lestrar. Efnið er fjölbreytilegt, bæði bundið mál og óbundið, gamalt og nýtt. Meðal annars má finna í Tungufossi þýddar smásögur sem ekki hafa birst áður á íslensku.

Orðskýringar og verkefni fylgja textunum, en viðbótarefni er á Skólavefnum, og er því einkum ætlað að hvetja til umræðu og aukins skilnings og þroska.

Efnið sem hér er boðið upp á hefur þegar verið notað að hluta í tilraunaskyni í nokkrum skólum, að einhverju eða jafnvel öllu leyti í rafrænu formi, með afar ánægjulegum árangri.

Tungufossi er ætlað það göfuga hlutverk að styrkja einstaklingana og hópinn og efla þannig skólastarfið og samfélagið í heild.

Tungufoss 2

Um efnið

Lesbókin Tungufoss II er ætluð til íslenskukennslu á unglingastigi grunnskólans ásamt Tungufossi I og Tungufossi III. Tungufoss er hluti af heildarnámsefni í íslensku sem Skólavefurinn hefur unnið handa unglingastigi í samræmi við ákvæði nýrrar aðalnámskrár. 

Mikill hluti þessa heildarefnis er aðgengilegur á Skólavefnum (skolavefurinn.is). Má þar nefna yfirgripsmiklar vinnubækur (Tungutak I, II og II) þar sem nemendur þurfa að glíma við afar fjölbreytileg verkefni, ekki aðeins í málfræði og stafsetningu, heldur einnig í hvers kyns málnotkun og framsetningu, svo sem ritun og rökræðu sem örvar gagnrýna hugsun. Framsagnarþátturinn fær sérstaka meðferð, m.a. í tengslum við þrjú þjóðsagnahefti, eitt handa hverjum árgangi.  

Auk fyrrnefnds námsefnis, sem tekur á öllum þáttum íslenskukennslunnar, eru á Skólavefnum fimm stuttar Íslendingasögur með skýringum og umræðu- og ritunarverkefnum sem henta aldursstiginu. Þá er mælt með tilteknum kjörbókum sem nálgast má annaðhvort í ódýrri prentútgáfu eða í rafbókarformi ásamt verkefnum.

Öllu efni fylgja aukaverkefni og leiðbeiningar til kennara ásamt svörum við öllum spurningum og verkefnum. Þá eru allar lesbækur og bókmenntaverk aðgengileg í upplestri og þannig getur nemandinn hlustað á efnið, bæði heima og í skóla. Á þennan hátt er m.a. komið til móts við þá sem eiga í lestrarörðugleikum.

Svo sérstaklega sé vikið að Tungufossi, þá er þar kappkostað að velja texta, einkum bókmenntatexta, sem ættu að vera nemendum hvatning til frekari lestrar. Efnið er fjölbreytilegt, bæði bundið mál og óbundið, gamalt og nýtt. Meðal annars má finna í Tungufossi þýddar smásögur sem ekki hafa birst áður á íslensku.

Orðskýringar og verkefni fylgja textunum, en viðbótarefni er á Skólavefnum, og er því einkum ætlað að hvetja til umræðu og aukins skilnings og þroska.

Efnið sem hér er boðið upp á hefur þegar verið notað að hluta í tilraunaskyni í nokkrum skólum, að einhverju eða jafnvel öllu leyti í rafrænu formi, með afar ánægjulegum árangri.

Tungufossi er ætlað það göfuga hlutverk að styrkja einstaklingana og hópinn og efla þannig skólastarfið og samfélagið í heild.

Mjallhvít

Hið sígilda ævintýri í þýðingu Magnúsar Grímssonar frá 1852. Fært til nútímaritháttar þegar það á við.

Síður

Subscribe to RSS - Íslenska 1